טיפול זוגי בארכיון

  • כאשר האפשרות לקבל עזרה פסיכולוגית הפכה להיות מקובלת ונחקרת, התעסקו רוב התיאורטיקנים והפרקטיקנטים בנפשו של הפרט, ובהגשת עזרה לאדם יחיד. גם היום, רוב הטיפולים הפסיכולוגים או התרפוייטים האחרים ניתנים באופן […] 0