התקף פסיכוטי בארכיון

  • התקף פסיכוטי הוא מצב נפשי קיצוני וחריג המאופיין בשינויים משמעותיים ביותר בתפיסת המציאות, בחשיבה, ברגשות ובהתנהגות. בדרך כלל במהלך התקף פסיכוטי ייווצר קושי משמעותי להבחין בין מה שמתרחש במציאות לבין […] 0