OCD – הפרעה טורדנית כפייתית

OCD הינה הפרעה נפשית ממשפחת הפרעות החרדה, המאופיינת במחשבות טורדניות (O – אובססיביות) אשר בעקבותיהן תהיה פעולה כפייתית כלשהי (C – קומפולסיביות). זה יכול להיות מחשבה אובססיביות על האם נעלתי את הדלת? האם סגרתי את הגז? המחשבה תופיע באופן טורדני, האדם לא יכול לשלוט בהופעת המחשבה והיא לא תיעלם עד אשר תיעשה הפעולה המרגיעה, ללכת לבדוק אם הדלת נעולה ואם הגז סגור.

אותה פעולה נחווית ככפייתית, לאדם אין באמת יכולת לשלוט בה, היא נכפית עליו כדי להרגיע את הפרעות החרדה הנוצרות תוך כדי המחשבה הטורדנית.

לאחר אותה פעולה נרגעת החרדה והמחשבה, אך הן יכולות להופיע שוב לאחר מספר מועט של דקות. האדם לא יכול להתעסק בשום דבר אחר ולא יכול לתפקד ולהתרכז בשום דבר אחד מלבד אותה מחשבה טורדנית.

הפרעה טורדנית כפייתית – הגדרה מורחבת

הפרעה זו מופיעה ב-DSM וניתנת לאבחון על ידי פסיכיאטר בלבד. היא מוגדרת כהפרעת חרדה המאופיינת באמצעות דפוס של מחשבות טורדניות וההתנהגויות כפייתיות החוזרות על עצמן, גורמות למצוקה רבה לאדם, צורכות ממנו זמן רב משעות הפעילות של היום ומפריעות לשגרת החיים והתפקוד בתוך יחסים עם אחרים ובעבודה.

מחשבות טורדניות

מחשבות טורדניות הן כל מחשבה, רעיון, דימוי, דחף מטרידים אשר פולשים למודעות בצורה בלתי רצונית. תוכן של המחשבות יהיה קשור בדרך כלל בפחד מסוים מפני משהו, פחד אשר אין לו בסיס מציאותי. בשלב הראשוני של המחלה המחשבות נחוות לאדם כבלתי הגיוניות.

החולה מבין ומכיר בכל שהמקור של המחשבות זה הוא עצמו והוא ינסה להתעלם מהן, לנטרל אותן או להדחיקן בעזרת פעולות אחרות או מחשבות אחרות. תמיד ללא הצלחה, לעיתים התוצאה היא גם הגברת המחשבות הטורדניות.

ישנם סוגים של מחשבות טורדניות אשר שכיחים יותר מאחרים. רבים מהסובלים מההפרעה ידווחו על תוכן דומה של מחשבות, כגון, פחד מחיידקים וזיהום, פחד מפעולות אלימות, דאגה מוגזמת מכך שמעשה מסוים לא התבצע כהלכה, דאגה מוגזמת לשלומם של אנשים אחרים, פחד מלאבד חפץ חשוב, צורך כפייתי בסדר מסוים, חרדה מצלילים, מילים או דימוים מסוימים, חיטוט כפייתי בפגמים קטנים ולא משמעותיים בפנים או בגוף (הפרעת גוף דיסמורפית) וכדומה.

התנהגויות כפייתיות

התנהגותיות כפייתיות הן כל אותן התנהגויות אשר מהוות פועל יוצא של המחשבות הטורדניות. האדם מבצע התנהגויות אלו באופן חוזר ונשנה ובאופן מוזר, כתגובה למחשבות הטורדניות ומתוך כוונה לסלקן ולהרגיען.

מטרת ההתנהגויות הכפייתיות היא למנוע או לנטרל את אי הנוחות או את החרדה אשר נגרמות מהמחשבות הטורדניות.ההתנהגויות מבוצעות על פי כללים מאוד ספציפיים. האדם מבצע אותן רק לפי אותם כללים, כללים מוגדרים, אשר נקראים גם 'טקסים'.

ההתנהגויות מבוצעות תוך תחושה פנימית של כורח, גם אם לאדם יש התנגדות מלבצען ויש בו משהו שמכיר בכך שאין להן בסיס הגיוני. אך, ככל שהוא מנסה יותר להימנע מההתנהגויות האלה, המתח עולה. המתח גורם לדחף גדול יותר לבצע את ההתנהגויות ומשתחרר עם ביצוען, אך לזמן קצר ביותר.

ההתנהגויות הכפייתיות השכיחות ביותר, מותאמות למחשבות הטורדניות, ביניהן, רחצה חוזרת ונשנית של הגוף ושל הידיים, ספירה חוזרת, ניקיון עודף ועוד.

טיפול בהפרעה טורדנית כפייתית

הטיפול בהפרעה נעשה על ידי טיפול פסיכולוגי, טיפול תרופתי ולעיתים גם באמצעות גירוי מוחי עמוק, המקל על הסימפטומים של ההפרעה. הטיפול התרופתי יכלול תרופות אשר מעכבות פירוק סרוטונין במערכת העצבים המרכזית. הטיפול הפסיכולוגי אשר נמצא כיעיל ביותר לטיפול בהפרעה הוא טיפול התנהגותי קוגניטיבי, אשר יעיל עבור רוב הפרעות החרדה.

בטיפול החולה לומד כיצד לשלוט בתסמיני המחלה, להימנע מהפעולות הטקסיות וצמצום תחושת החרדה. השילוב של טיפול תרופתי וטיפול התנהגותי קוגניטיבי נמצא כיעיל ביותר ומצליח לחולל שינויים משמעותיים במצבו הפיזי, הרגשי וההתנהגותי של החולה. להרחבה: טיפול בהפרעות חרדה